top of page
7
6
5
4
3
2
1

Balanced Scorecard

 

Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη μέθοδο διαχείρισης της επιχειρησιακής απόδοσης και ανάπτυξης συστήματος μέτρησης αυτής. Με την χρήση του Balanced ScoreCard αξιολογείται και μετράται κατά πόσο οι καθημερινές και λειτουργικές δραστηριότητες είναι σύμφωνες και ευθυγραμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

 

Σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα από μόνα τους δεν μπορούν να απεικονίσουν την πραγματική κατάσταση μιας επιχείρησης. Ο προληπτικός προσανατολισμός της διοίκησης των επιχειρήσεων απαιτεί δείκτες που να εντοπίζουν τα προβλήματα πριν από την εμφάνιση τους. Σήμερα η ποιότητα, η ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων, η ακρίβεια παράδοσης, η ευελιξία, η καινοτομικότητα, κλπ είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι κατάλληλοι δείκτες θα πρέπει να μετρούν τις επιδόσεις μιας επιχείρησης σε τέτοιους παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται με την ίδια βαρύτητα με τους αντίστοιχους οικονομικούς. Η σύγχρονη πολυπλοκότητα απαιτεί την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων και των αντίστοιχων δεικτών. 

 

Για την εκτίμηση των μεταβολών απόδοσης στους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτείται ένα Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης με σκοπό τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση των επιδόσεων στους παράγοντες αυτούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει τέτοια συστήματα έχουν επιδόσεις σε οικονομικούς και μη οικονομικούς δείκτες που ξεπερνούν το μέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Σημαντικές βελτιώσεις απόδοσης σε σχέση με το παρελθόν σημείωσαν επιχειρήσεις μετά την ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

 

Η μέθοδολογία του Balanced ScoreCard προτείνει τις εξής κατηγορίες παραγόντων:

 

 1. Οικονομικούς

 2. Ικανοποίησης πελατών

 3. Εσωτερικών Διαδικασιών

 4. Καινοτομίας και Μάθησης 

 

 

Η μέθοδος αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές επιδόσεις είναι απλά το αποτέλεσμα των επιδόσεων στους υπόλοιπους τρεις παράγοντες.

 

Η διαδικασία αναπτυξης του Balanced ScoreCard ξεκινά σπο τους στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους στόχους του οργανισμού και γίνεται σταδιακή διασύνδεση αυτών στους τέσσερις παράγοντες της μεθόδου. Η διασύνδεση αυτή γίνεται με την βοήθεια ενός ιεραρχικού διαγράμματος στρατηγικής και καταλήγει σε ένα πλήρες σύστημα δεικτών και στόχων.

 

Τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής του Balanced ScoreCard είναι:

 

 1. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης δεικτών και στόχων

 2. Ανάλυση της Στρατηγικής

 3. Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών

 4. Ανάπτυξη διαγράμματος στρατηγικής

 5. Καθορισμός δεικτών απόδοσης

 6. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και ενεργειών

 7. Αυτοματοποίηση της συλλογής των στοιχείων

 8. Διασύνδεση δεικτών

 9. Μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση

 

 

Τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή είναι:

 

 1. Η ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του οργανισμού

 2. Η βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με την απόδοση του οργανισμού

 3. Η διασύνδεση της στρατηγικής με τις λειτουργικές δραστηριότητες

 4. Η συστηματικοποίηση της παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισμού μέσω διασυνδεσμένων δεικτών και στόχων

 5. Η βελτίωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των μετρήσεων και αναφορών (reports) που εκδίδονται 

bottom of page