top of page
Seasoned Cold Meats
Science

Ασφάλεια Τροφίμων είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις συνθήκες χειρισμού, τυποποίησης και διατήρησης τροφίμων με στόχο την πρόληψη τροφογενών ασθενειών και τροφοδηλητηριάσων. Σε αυτή ανήκουν σειρά από μέθοδοι, παλαιοί (ψήσιμο), νεότεροι (παστερίωση) και σύγχρονοι (ακτινοβολία). Τα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες μια και είναι φορείς κινδύνων για την υγεία του καταναλωτή. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς ανάλογα με την προέλευση του κινδύνου. Τα τρόφιμα αποτελούν εξαιρετικό θρεπτικό μέσω για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών με αποτέλεσμα να αποτελούν πιθανή αιτία τροφοδηλητηριάσεων. (μικροβιολογικοί κίνδυνοι). Επίσης η εντατικοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής έχει εισάγει την χρήση ουσιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο (φυτοπροστατευτικά, ορμόνες, αντιβιοτικά, κτλ) που η κατανάλωσή τροφίμων με υπολείμματα αυτών των ουσιών τα καθιστά επικίνδυνα (χημικοί κίνδυνοι) Ενώ τέλος η είσοδος ξένων σωμάτων που μπορούν να βλάψουν τον καταναλωτή κατά την μάσιση ή την κατάπωση παραμένει πάντα ένα πιθανό συμβάν (φυσικοί κίνδυνοι). Στόχος και υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων είναι η παραγωγή και διακίνηση τροφίμων ασφαλών για κατανάλωση. Όπλα τους η λειτουργία σε υγειονομικά κατάλληλη υποδομή, η στελέχωσή τους με εκπαιδευμένο προσωπικό, η εφαρμογή προληπτικών συστημάτων, η εσωτερική επιθεώρηση των πρακτικών της και η επαλήθευση του επιπέδου ασφάλειας τροφίμων με αναλύσεις.

POSI SHIELD

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ – PREVENTION OF SPREAD OF INFECTIONS (POSI) σε ξενοδοχεία. Βασικοί άξονες η εκπαίδευση προσωπικού, η οριστικοποίηση του τρόπου παροχής της κάθε υπηρεσίας και ο εντοπισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου μετάδοσης COVID-19 και λοιπών μεταδοτικών ασθενειών, η δημιουργία ή η προσαρμογή των εγχειριδίων λειτουργίας ανά τμήμα, η ανασκόπηση του πλάνου καθαρισμών, ο καθορισμός του τρόπου χρήσης μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό, η εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων, η σύνταξη προγράμματος ελέγχου εφαρμογής των προληπτικών μέτρων και η δημιουργία διαδικασιών χειρισμού κρουσμάτων. 

Δείτε περισσότερα...

HACCP

Για τις επιχειρήσεις τροφίμων ο Κανονισμός 852/2004 επιβάλει την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου με την μεθοδολογία του HACCP. Οι 7 αρχές του HACCP έχουν αναπτυχθεί από τον Codex Alimentariusκαι είναι

Δείτε περισσότερα...

ISO 22000

Το ISO 22000:2005 είναι το διεθνές πρότυπο που εκδόθηκε το 2005 και καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Βασικές του απαιτήσεις είναι

Δείτε περισσότερα...

goodfood4kids

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία αποτελούν τις πρώτες χρονικά εστίες φροντίδας και ανάπτυξης των παιδιών μας εκτός σπιτιού.  

Δείτε περισσότερα...

BRC & IFS

Για τις επιχειρήσεις τροφίμων που οι εξαγωγές και η παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό αλυσίδων λιανεμπορίου (private label) αποτελούν στρατηγική επιλογή έχουν αναπτυχθεί και απαιτούνται από την αγορά πιστοποιήσεις

Δείτε περισσότερα...

Υγιειονομικός Σχεδιασμός

Οι προδιαγραφές ενός χώρου παραγωγής ή διαχείρισης τροφίμων πρέπει να συναντούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των αρχών της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP)

Δείτε περισσότερα...

Χειρισμός Τροφο-δηλητηριάσεων

Γνωρίζεται πως για το 73% των τροφοδηλητηριάσεων που επίσημα καταγγέλλονται στην Μεγάλη Βρετανία, ο ασθενής θεωρεί αιτία της τροφογενούς ασθένειας που πέρασε ένα γεύμα σε εστιατόριο;

Δείτε περισσότερα...

Επιθεωρήσεις

Η αξία της αξιολόγησης και έγκρισης προμηθευτών, της παρακολούθησης της επίδοσης ενός οργανισμού έναντι μιας προδιαγραφής ή ενός προτύπου, της αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας τροφίμων μιας επιχείρησης τροφίμων,

Δείτε περισσότερα...

Food Labeling

Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here Type content here 

Δείτε περισσότερα...

HALAL

Interim Management

Η AG ADVENT μπορεί να αναλάβει την προετοιμασία σας για την πιστοπoίηση Halal (χαλάλ) τροφίμων και καλλυντικών. Μια επιχείρηση που διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO22000, BRC, IFS ή FSSC22000 ή GMP/ GLP

Δείτε περισσότερα...

Food Security

Οι interim managers παρέχουν καθορισμένες υπηρεσίες βάσει σύμβασης έργου. Οι υπηρεσίες interim management που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις τροφίμων είναι 

Δείτε περισσότερα...

Εκπαίδευση

Οι πρώτες συζητήσεις περί βιοτρομοκρατίας μέσω τροφίμων ή αλλιώς Food terrorism έγιναν στην Ελλάδα στα πλαίσια του ΑΘΗΝΑ 2004. Ήδη από το 2002 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) είχε εκδώσει τον παρακάτω οδηγό:

Δείτε περισσότερα...

Νομοθεσία Τροφίμων

Οι AG ADVENT παρέχει ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις υπηρεσίες Ασφάλειας Τροφίμων που αναφέρονται στο site. Εκπαιδευτές της είναι 

Δείτε περισσότερα...

Videos

  1. Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 536/83 τ.Β’)

  2. Κανονισμός ΕΕ 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων

Δείτε περισσότερα...

bottom of page