top of page

ΕΦΕΤ

 

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που απασχολούν προσωπικό, μπορούν να συναντήσουν την  νομική τους υποχρέωση  να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων μέσω της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1». Παράλληλα βέβαια αφορά και εργαζόμενους σε μια επιχείρηση τροφίμων ο οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βεβαίωση εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

 

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και γνωστοποιούνται στον Φορέα Υλοποίησης του σεμιναρίου εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ. Στους επιτυχόντες θα δοθεί βεβαίωση εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

 

Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.

 

Στόχοι Προγράμματος  

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

 

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

  5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

  6. Πρακτικές καθαρισμού

  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Εισηγητής: Εγκεκριμένοι Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Διάρκεια: 10 ώρες

 

Προφίλ Εκπαιδευόμενου: Όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται  με τον χειρισμό τροφίμων και πιο συγκεκριμένα το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 

 

 

 

bottom of page